Yazılım ve Proje Geliştirme

Yazılım ve Proje Geliştirme

Yazılım ve Proje Geliştirme

Yazılım Nedir?

En basit ifadeyle program da denilen, bir bilgisayarı belirli işlevleri yerine getirmek üzere yöneten, bilgisayara ne yapacağını söyleyen, kodlanmış komutlar dizisine yazılım denmektedir.

Proje Nedir?

Proje, tanımlanabilen bir sorunun çözümüne yöneliktir. Proje, bir sonuca ulaştırılması gereken, özgül, dinamik, süreli bir değişim sürecidir.Projeler bir değişim ihtiyacı sonunda ortaya çıkarlar. Burada, değişim tabirinden yenilik getirmeyi anlıyoruz. Yenilik dediğimiz şey, herhangi bir sistemin daha ileri bir düzeye gelmesi için gerçekleştirilmesi tasarlanan ürün, işlem veya faaliyettir.

Yazılım Proje Yönetimi Nedir?

Yazılım Proje Yönetimi bir yazılım projesinin faaliyetlerinin talepler, zaman ve kaynak yönetimi doğrultusunda ilgili şekilde planlanıp raporlanması ve böylece kontrolünün sağlanmasıdır. Amaç verimi en yüksek şekilde tutarak kullanıcı taleplerini proje hedefleriyle birlikte gerçekleştirmektir.

yazlım ve programlama