E-Ticaret Sistemleri

E-ticaret Sistemleri

E-ticaret Sistemleri

E-ticaret

E-Ticaret veya Elektronik Ticaret ; firmaların müşterileri ihtiyacını zaman kaybı olmadan giderenmodern bir iş yöntemdir.Kurumlar için Eticaret kullanmanın en önemli avantajı; geniş müşteri tabanı ve yüksek satıştır. E-Ticaret; tüm ürünlerin sergilendiği sanal mağazalardır. Mağaza ile sanal mağaza kıyaslandığında eticaretin ek yükü çok azdır. Isıtma, aydınlatma, personel gideri, yönetim ve organizayon gibi enerji kaybettirecek unsurlar sanal mağazada bulunmaz. Bu, daha az çalışan ile daha büyük kazançlar elde etmenizi sağlar.

E-ticaretin Etki ve Faydaları

E-Ticaret ekonomik bir olgu gibi algılansa da sosyal ve kültürel alanlarda da etkiler oluşturmaktadır. E-Ticaretin; birey, firmalar ve toplum üzerinde farklı etkiler oluşturduğu görülmektedir. Müşteri beklentilerinin pazarı yeniden tanımladığı veya yeni pazarlar oluşturduğu koşullara E-Ticareti benimseyen firmalar, daha hızlı uyum sağlamakta ve rekabet konusunda avantaj elde etmektedir. Bireylere ise alışveriş, bilgi ve hizmetlere erişim, kamu ile etkileşim konularında fiziki uzaklık ve zaman kısıtlarını ortadan kaldıran yeni yollar sunulmaktadır. E-Ticaret ile iş süreçleri kısalacak, günlük işlerin takibi daha kısa zaman alacak, maliyetler azalacak ve verimlilik artacaktır. Bütün bunların, insanların iş dışında boş zamanlarını artıracağı düşünülmektedir. Bu yönüyle elektronik ticaretin hem ekonomik hem de sosyal etkileri olacağı düşünülmektedir.

Eticaret'in 24 saat 7 gün çalışabilen altyapısı, iletişimi ve alışverişi kısıtlayıcı zaman problemini ortadan kaldırır. Eticaret'in güvenilirliği istatistiklerle ispatlanmıştır. Gelişmekte olan yeni teknolojilerin güvenilirliği daha da kuvvetlendirmesi beklenmektedir. Eticaret'in altyapısı ile tüketicilerin tercihleri, alışkanlıkları ve demografik özellikleri takip edilebilir ve bu bilgiler kullanılarak ürün veya hizmet satın alanla, satan arasında "kişiye özel" ticari ilişki kurulabilir. Eticaret evrenseldir. İnternet ile birlikte sınırlarda kalktığı için rekabet küresel hale gelmiştir. Bu "global" rekabet ortamında arz edilen ürün ve hizmetlerden "kalite-maliyet-müşteri hizmeti" üçgeninde en üst düzeye çıkabilenler "küresel" anlamda başarılı olmaktadırlar.

E-Ticaret Sisstemleri